Der findes mange test på nettet, som du kan prøve, for at bedømme om du er særligt sensitiv. Men sandheden er, at der er ikke lige nu findes en skudsikker test, der kan vise netop dét.

Området er ikke en videnskabelig accepteret gren af psykologien, ikke endnu i hvert fald. Den mest brugte bog om emnet er ”The Highly Sensitive Person” af Elaine N. Aaron Ph.D.

Indlægget her vil tage udgangspunkt i den bog, og også Kati Mortons YouTube video: ”Are you a highly sensitive person?” Jeg kan i øvrigt kun anbefale at se Kati Mortons online film – hun kommer vidt omkring, og er god til at servere dét hun taler om. Se mere på Kati Mortons YouTube kanal.

Hvad gør dig særligt sensitiv?

Det kan være svært at sige, hvad præcis der gør, at du bliver særligt sensitiv. I din barndom fik du måske at vide, at ”du er også altid så sensitiv”? At du opførte dig som et pylret barn. Måske havde du problemer med at falde i søvn, eller svært ved at håndtere ændringer omkring dig?

Du har taget det hele ind i dig selv. Internaliseret det, som man siger i fagsproget. Og måske har ordet sensitivitet en lidt negativ klang for mange. Men faktisk kan du også tænke på sensitivitet som et positivt træk. Det kommer der mere om i indlægget her.

Hvis du ER særligt sensitiv, vil du sikkert kunne genkende nogle bestemte træk i dig selv.  Elaine Aaron taler om 4 fremtrædende træk hos særligt sensitive (Forkortet til forbogstaverne DOES):

 • Dybde I tankeprocesserne
 • Overstimulering
 • Emotionel reaktivitet og empati
 • Sansning af de finere nuancer

Dybde I tankeprocesserne

 • er den måde du tænker mere grundigt over alting på. Du overvejer alle muligheder, tænker over alle dine tanker, og hvordan de påvirker andre. Det kan også være en måde at fordybe dig i et eller andet for at finde ud af mere omkring det. Og så tænker du måske mere om livet generelt. Hvad det er, hvad der sker og hvad du føler om det? Det er en proces du godt kan lide, og ofte en proces som kræver at du er alene med dine tanker. Så hvis du er særligt sensitiv, vil du have behov for at ”gå fra” ind imellem, for at bearbejde dine tanker.

Overstimulering

 • er meget almindelig for dig som er særligt sensitiv. Det er fordi du bearbejder alting dybt og lægger mærke til de små detaljer omkring dig. Hvis du er ude i sociale sammenhænge, kan du nok genkende følelsen af at fokusere på alt omkring dig på én gang? Alle stemmer, lyde, mennesker og relationer bliver på en måde lige vigtige i dig. Og det siger sig selv, at hvis det sker, er der stor risiko for at blive overstimuleret inden for kort tid. Det er også derfor du har brug for at trække dig i perioder, for at komme væk fra alt for meget stimulering af sanserne i en periode. Det kan være en eller flere af sanserne der har været overstimuleret.

Emotional reaktivitet og empati

 • betyder, at du som særligt sensitiv ofte er i stand til at ”læse” det rum du kommer ind i. Det vil sige, du kan mærke stemningen i rummet eller hvordan personerne har det. At du føler andre så meget, kan også betyde, at det nogle gange kan være svært for dig at opretholde dine egne grænser, altså at tage andres følelser på dig, så at sige. Så derfor er det vigtigt, at du lige tjekker ind med dig selv når du er sammen med andre. At mærke efter, om dine grænser er ved at blive overskredet nu. At være opmærksom på andre hele tiden gør også, at du ofte føler dig træt. For det er udmattende at være så opmærksom på omgivelserne hele tiden. Din særlige sensitivitet gør også, at du ofte vil forsøge at undgå konflikter, fordi de vil føles større for dig, end de i virkeligheden er.

Sansning af de finere nuancer

 • betyder at du er i stand til at opfatte ting før andre. Det kan for eksempel være små ansigtsudtryk eller en lille ændring i din yndlingsret. Det kan være en hjælp, at du ved ting før andre. Det kan være hvis du mærker én i din omgangskreds være bekymret og du så kan byde ind med hjælp med det samme. Du er kort sagt i stand til at læse situationer omkring dig, eller måske også i dig selv, og kan så gøre noget ved dem.

Alle de træk du har som særligt sensitiv har både en god og en knap så god side. Den gode er din evne til at mærke stemningen omkring dig, og at du kan mærke når du har behov for at beskytte dig selv. Den knap så gode er, at du nemt kan blive overvældet af følelser og har brug for din alene tid af samme grund.

Der er heldigvis også nogle gode råd til dig som er særligt sensitiv:

 • Find ud af hvad der trigger dig.

Selv om dét, at være særligt sensitiv både kan være en velsignelse og en byrde, kan det være nyttigt for dig at vide, hvad der trigger din sensitivitet. Hvad går dig mest på følelsesmæssigt når du begynder at føle dig overvældet? Er det lyde, lugte, ubehageligt tøj eller andet? Hvis du ved hvad der trigger dig, har du også en mulighed for at undgå noget af det. Og du kan planlægge dig ud af noget af det ved at tage pauser på bestemte tidspunkter, gå med blødt tøj eller opsøge rum der ikke støjer så meget.

 • Vær kærlig over for dig selv.

Giv ikke dig selv skylden for hvordan andre føler, og tal pænt til dig selv med din indre stemme. Prøver du at ignorere hvad du føler eller fortæller du dig selv, at du bare skal tage dig lidt sammen? Vær opmærksom på hvad du siger om dig selv, til dig selv. Du kan ikke altid kontrollere hvad der sker i din omverden, men din indre verden kan du faktisk styre selv. Så gør din indre verden til dit eget shelter, som du kan hvile ud i, og som gør dig glad.

 • Skriv dagbog.

Nogle gange kan det være en god ting at skrive dine tanker ned, så du kan undersøge dig selv nærmere, og så tingene ikke sætter sig fast i dit hoved. Når du noterer det ned, får du ofte øje på ting du ellers ikke ville. Måske husker du nogle ting du havde glemt. Det kan føles overvældende at mærke alle dine følelser på én gang, men med en dagbog kan du tage en lille ting ad gangen.

 • Reparent (hvis du har behov for det).

Det kan være at dine forældre ikke var der for dig, eller måske var de ængsteligt anlagt? Det er i hvert fald fakta, at halvdelen af os ikke fik de følelsesmæssige behov dækket ordentlig som børn. Så derfor kan du have behov for at arbejde for at gøre dig selv til din egen bedste forælder. Det kan du gøre ved at skabe kontakt til dit eget indre barn. Du kan for eksempel skrive et brev til dig selv som barn, hvor du kærligt fortæller at du er der for det nu. Det kan også være, at dine forældre var der for meget. For meget kontrol og forældre der altid var over dig, har måske givet dig behov for at der foregår mindre i og omkring dig. Det vigtige er, at du finder ud af, hvad dine behov er, og begynder processen med at gøre noget ved det. Du kan læse mere om reparenting her.

 • Skab plads til dine følelser.

Det er helt i orden at græde eller slå løs på en pude. Hvad der nu virker for dig. Husk at alle de ting du føler, er okay at føle, og også at handle på, på den måde der er god for dig. De problemer du kommer ud for, er ikke på grund af dine følelser, men mere hvordan du selv dømmer dem. Det er lidt som en bølge. Når du vælger at følge den glider det hele nemmere. Men hvis du bevæger dig mod den, bliver det meget sværere.

Du kan læse mere om at være særligt sensitiv på Elaine Aarons hjemmeside. Der er også flere forskellige test du kan tage omkring din egen særlige sensitivitet eller dit barns.